بهبود بیش از 4 درصدی نسبت کفایت سرمایه بانک گردشگری

در مرحله تصویب صورتهای مالی منتهی به اسفند ماه 1301 اعلام شد:

به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک که با حضور 80.10 درصد از سهامداران برگزار شد، ابتدا محمدرضا فهمی مدیرعامل بانک گردشگری گزارشی از عملکرد هیئت مدیره در سال 1401 و همچنین برنامه های آتی ارائه کرد.
طی جلسات امروز، علاوه بر تعیین سود طبق قوانین و مقررات استاندارد، ارتقای نسبت کفایت سرمایه بانک از 1/12 در سال 1400 به 3/32 در پایان سال مالی منتهی به 29/3/1401 توسط هیئت مدیره بانک تورسی رسماً به سهامداران اعلام شد.
توسعه خدمات نوین بانکی، خرده فروشی و خدمات غیرشخصی از جمله اقدامات مهم بانک در سال گذشته بود که در گزارش مدیرعامل به سهامداران قرائت شد.
سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت و صورتهای مالی بانک جهانگردی برای سال منتهی به 29 اسفند 1401 به تصویب اکثریت سهامداران رسید.
روزنامه‌های با تیراژ وسیع نیز رأی‌گیری کردند و روزنامه‌هایی از دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.
پس از جمع بندی مجمع فوق الذکر مجمع عمومی عادی به منظور انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره بانک گردشگری با حضور 79.26 درصد از سهامداران تشکیل شد.
بر اساس این گزارش، مجمع عمومی فوق العاده بانک گردشگری نیز با حضور 79.26 درصد از سهامداران برای اصلاح بندهای 61 و 62 اساسنامه این بانک برگزار شد. این تغییرات بر اساس درخواست کتبی بانک مرکزی انجام شد و پس از بررسی بندهای مذکور، این تغییرات به تصویب اکثریت حاضران در آن جلسه رسید.
بر اساس این گزارش، علاوه بر حضور سهامداران در جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده بانک جهانگردی، تعدادی از سهامداران نیز به صورت آنلاین شرکت کردند.

مطالب مرتبط