برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه، فوق العاده و فوق العاده عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سایپا.

به گزارش سایپان نیوز، در مجامع عادی عادی سالیانه شرکت سایپا منتهی به 8 اسفند 1401، محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، فعالیت های توسعه و بهسازی شرکت سایپا و برنامه های آتی این گروه را بیان کرد و در همچنین بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد با حضور بیش از 73.5 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی اعضای هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفت. یک حسابرس مستقل و یک بازرس قانونی نماینده بورس اوراق بهادار تهران و جمعی از مدیران نمایندگی گروه ارشد و شرکت سایپا.

گفتنی است پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سایپا تشکیل شد و در این جلسه با توجه به اصلاح اساسنامه این شرکت بر اساس اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار؛ همچنین مقرر شد راهکارهای الحاق مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت و الحاق موضوع تولید انواع موتورسیکلت به موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه بررسی و تصمیم گیری شود.

همچنین اعضای حقوقی هیئت مدیره با تصمیم صاحبان سهام در مجمع عمومی عادی انتخاب و پیشنهاد شدند.

مطالب مرتبط