بالاترین سطح تولید فولاد ایران را در سال 1402 به ثبت رساند


من گزارش میدم نبض بازار سهامبر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، طی سال گذشته در مجموع، بیلت و بلوم با 9.2 درصد بیشترین رشد تولید را در زیرمجموعه فولاد میانی داشته است که از 18 میلیون و 743 هزار تن در 12 ماهه از 1401 به 20 میلیون و 468 هزار تن در سال 1402 رخ داده است.

با این حال، به دلیل کاهش 0.4 درصدی تولید اسلب در این زیر گروه (فولاد میانی) از 11690000 تن به 11640000 تن، رشد کلی تولید فولاد میانی 5.5 درصد ثبت شد.

میانگین کل تولید فولاد کشور در 12 ماه گذشته 32 میلیون و 108 هزار تن بوده که در مقایسه با تولید 30 میلیون و 433 هزار تنی سال 1401، 5.5 درصد رشد داشته است.

پس از آن تولید آهن اسفنجی بیشترین رشد تولید را نسبت به مدت مشابه سال قبل (1401) داشته است. در این مدت بیش از 33 میلیون و 396 هزار تن آهن اسفنجی تولید شد که نسبت به تولید 31 میلیون و 730 هزار تنی در مدت مشابه سال 1401، 5.3 درصد افزایش داشت.

از ابتدای سال گذشته تا پایان اسفندماه 56 میلیون و 738 هزار تن گندله سنگ آهن تولید شد (که 3 هزار و 539 تن در اسفند تولید شد) که حدود 2 میلیون و 238 هزار تن بیشتر از کل تولید 12 ماهه سال 1401 است. 54 میلیون و 500 هزار تن. و رشد 4.1 درصدی را نشان می دهد.

ظرف یک سال 1402 در مجموع نزدیک به 9 میلیون و 100 هزار تن پروفیل تخت فولادی تولید شد که تفاوت چندانی با میزان تولید این پروفیل ها در مدت مشابه سال قبل (9 میلیون و 62 هزار تن) ندارد. و تنها 0.3 درصد افزایش یافته است.

بر اساس آمار، میزان تولید محصولات فولادی در 12 ماهه پایانی سال گذشته 0.05 درصد کمتر از میزان تولید سال 1401 بوده است که از ابتدای سال 1401 تا پایان اسفندماه، حدود 21 میلیون و 594 دستگاه تولید شده است. هزار تن محصولات فولادی و این رقم در سال 1402 حدود 21 میلیون و 585 هزار تن به ثبت رسیده است.

همچنین در سال 1402 تولید مقاطع بلند فولادی نسبت به مدت مشابه در سال 1401 به میزان 0.3 درصد کاهش یافت. بر این اساس افت تولید مقاطع بلند فولادی و محصولات فولادی زیر یک درصد است که قابل توجه نیست.

تولید پروفیل بلند فولادی در یک سال 1402 به 12 میلیون و 493 هزار تن رسید. این در حالی است که در سال 1401، 12 میلیون و 532 هزار تن پروفیل بلند فولادی در کشور تولید شد. | ایسنا

مطالب مرتبط