افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی پاک/ همچنان کافی نیست!


«تجارت‌نیوز» گزارش می‌دهد:


سرمایه‌گذاری برای انرژی پاک در جهان در سال 2023، افزایش یافت اما هنوز به حد کافی نرسیده است.به گزارش تجارت‌نیوز، جهان در حال حرکت برای مهار تغییرات آب‌وهوایی است، اما اقدامات برای رسیدن به انتشار صفر خالص کربن کافی نیست.

ویدئوی زیر نگاهی دارد به این موضوع.

برای اطلاعات بیشتر، گزارش ‌افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی پاک پیشنهاد می‌شود. 

اخبار حوزه محیط زیست و تغییرات اقلیمی را در صفحه اقتصاد سبز تجارت‌نیوز بخوانید.

 


مطالب مرتبط