اعتراض روزنامه شهرداری تهران به احساس «نوع دوستی» نسبت به زباله گردها؛ آنها فقیر نیستند، ده ها میلیون درآمد دارند
متأسفانه شهروندان ما به دلیل حس نوع دوستی که دارند، فکر می کنند همه زباله گردها افراد فقیر و نیازمند هستند، اما این نظر صحیح نیست. برخی از این افراد درآمدهای چند ده میلیونی دارند. مهم این است که یکی از این لاشخورها می تواند 50 میلیون تومان درآمد داشته باشد و بیشتر این درآمد به جیب مافیا می رود.به گزارش تجارت نیوز، روزنامه همشهری در مطلبی به اصلاح نظر شهروندان نسبت به زباله گردها اشاره کرده است!

این روزنامه می گوید: ماجرا بسیار روشن است; مافیای زباله با جذب کودکان، معتادان، افراد بی خانمان و حتی زنان، آنها را به ظروف زباله شهر می فرستد و پس از ساعت ها پرسه زدن در خیابان ها و کندن تا کمر در مخازن زباله، ده ها کیلوگرم زباله پیدا می کنند. زباله های خشک، برای زباله به محل مخفی این محل دفن زباله می روند. آنها می روند و در پایان هر ماه بابت مقدار زباله ای که تحویل می دهند حقوق می گیرند. حداقل 10 میلیون و در خوشبینانه ترین حالت 15 میلیون پولی است که رهبر مافیا به این افراد می دهد.

این در حالی است که هر زباله گرد حداقل 20 میلیون و حداکثر 50 میلیون تومان برای مافیا سود دارد. به همین دلیل است که از انواع ترفندها برای توقف برنامه ریزی ها و مدیریت مسائل و مشکلات زباله های خشک استفاده می کنند. با دانستن این موضوع، رهبری شهر تصمیم گرفت با مافیای باقیمانده برخورد کند و مطمئناً هیچ چیز نمی تواند مانع این تصمیم و سیاست شود.

متأسفانه شهروندان ما به دلیل حس نوع دوستی که دارند فکر می کنند همه زباله گردها افراد فقیر و نیازمند هستند، اما این نظر صحیح نیست. برخی از این افراد درآمدهای چند ده میلیونی دارند. آنچه مهم است این است که برخی از این لاشخورها ممکن است 50 میلیون تومان درآمد داشته باشند و بیشتر آن به دست مافیا می رود. این مافیای پشت پرده است.

ما باید این تصور شهروندان را اصلاح کنیم. به همین دلیل اعلام کرده ایم که تمامی زباله گیران شهر تهران با حقوق برابر طبقه بندی شغلی برای نظافت استخدام می شوند تا معیشت این افراد تامین شود.
منبع:

همشهری


مطالب مرتبط