اشتباه بزرگ در مورد پرسپولیس و رادو


13327719


26 ژوئیه 1402 – 19:42

باشگاه پرسپولیس نتوانست مطالبات رادوشوویچ را در مهلت قانونی پرداخت کند.


تمرین سه: باشگاه پرسپولیس نتوانست مطالبات رادوشوویچ را در مهلت قانونی پرداخت کند.

ساعتی پیش و پس از بازگشایی بانک های اروپایی در اولین روز هفته، وکیل بوژیدار رادوشوویچ مطلع شد که تنها 60 هزار یورو توسط پرسپولیس به حساب موکلش واریز شده است.

باشگاه پرسپولیس تا 24 تیرماه فرصت داشت طلب رادو را پرداخت کند اما با توجه به تعطیلی هفتگی بانک های اروپایی، قرمزها فرصت بیشتری برای واریز پول داشتند.

باشگاه پرسپولیس این مبلغ را از بانک در ایتالیا به حساب بوژیدار رادوشوویچ واریز کرده است.

با این حال ممکن است تا ساعاتی دیگر باقی مانده مبلغ به حساب رادو واریز شود زیرا پرسپولیس فیش پرداختی را برای او ارسال کرده است.

اگر تا فردا کل مبلغ 200 هزار یورو به حساب واریز نشود، پرسپولیس به درخواست رادو به همین میزان جریمه می شود.


مطالب مرتبط