آیا باید در بلندمدت سهام دامنه بخریم؟


من گزارش میدم نبض بازار سهام ، شرکت داروسازی امین طی عملکرد یک ماهه منتهی به 31/03/1402 معادل 1,143,685 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل 91 درصد افزایش داشته است.

«دامنه» با سرمایه ثبت شده 5,500,000 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 29/12/1302 مبلغ 3008823 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش حاصل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 109 درصد رشد داشته است. .

مطالب مرتبط